Tato webová stránka používá soubory cookies

Ano, i naše stránky používají soubory cookies. Některé z nich jsou pro provoz stránek nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami. Díky povolení cookies Vám budeme moct zprostředkovat plný zážitek z využití našich služeb bez zbytečného klikání navíc. Více o zpracovávání osobních údajů prostřednictvím souborů cookies se dozvíte v naší Cookie Policy.

Nastavení Povolit vše

Podrobné nastavení

i
Tato webová stránka používá soubory cookies:
Respektujeme Vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookies nebudete akceptovat. Zde si můžete nastavit, které cookies si přeje ukládat a které nikoliv. Nastavení můžete kdykoliv změnit. Více o zpracovávání osobních údajů prostřednictvím souborů cookies se dozvíte v naší Cookie Policy.
i
Nutné (základní) cookies
vždy aktivní
Zajištění funkčnosti Internetových stránek: Vaše osobní údaje nám pomáhají, aby využívání Internetových stránek umožnilo základní funkce jako např. přístup k zabezpečeným sekcím Internetových stránek, navigace sekcí Internetových stránek, rychlé načtení obsahu sekcí Internetových stránek či ověření uživatele. Bez zpracování těchto údajů, které jsou pro tento účel nezbytné, nemohou Internetové stránky správně fungovat.
i
Statistické cookies
Statistika a analýza chování uživatele: Vaše osobní údaje jsou využity pro vytváření statistik, sledování a analýzu chování uživatele na Internetových stránkách. Na jejich základě mohou být vytvářeny anonymizované reporty.
i
Marketingové cookies
Oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi:Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o službách společnosti Glenmark a jiných subjektů, odebíraní novinek, akcích atd. Některé osobní údaje mohou být použity i pro cílení výše uvedených sdělení. Vaše osobní údaje jsou v nezbytném rozsahu dále použity pro zajištění provázanosti Internetových stránek se sociálními sítěmi a možnost sdílení obsahu jejich prostřednictvím.
Uložit nastavení Odmítnout volitelné Povolit vše

Kontaktní formulář

Kliknutím na „ODESLAT“ souhlasíte s tím, že Vás budeme kontaktovat s obchodní nabídkou.

X

* Povinné pole

Velký přehled vládní pomoci podnikatelům v boji proti koroně

Boj s jedním virem se pro mnohé podnikatele stal zároveň bojem o podnikatelské přežití. Jak se s tím popasovala vláda ČR a jakou pomoc připravila podnikatelům?

(aktualizováno 19. 4. 2020)

 

Momentálně je nouzový stav vyhlášen až do 30. 4. 2020. Tzv. “liberační balíčky” vlády již projednával parlament a mnohé opatření se proti původním návrhům změnili.
Dosavadní opatření pro OSVČ a podniky se dají rozdělit do několika základních bodů:

 1. Půjčky, záruky a příspěvky na úroky
 2. Splátky úvěrů
 3. Odložené nájemné
 4. Náhrady mezd
 5. Kompenzace pro OSVČ
 6. Daňové úlevy, termíny a pokuty
 7. Sociální a zdravotní pojištění
 8. Dotace
 9. Ošetřovné
 10. Ostatní

Soubor vládních opatření na podporu podnikatelů se neustále mění a doplňuje. Aktuální souhrn opatření, které vláda připravila je následující.

 

1. PŮJČKY, ZÁRUKY A PŘÍSPĚVKY NA ÚROKY

Vláda v rámci podpory provozního financování postupně uvolňuje peníze. Českomoravská záruční a rozvojová banka v rámci programu COVID poskytuje záruky za úvěry komerčních bank a přispívá na úhradu úroků. Program COVID I. a COVID II. jsou již vyčerpány. Momentálně ČMZRB vyhodnocuje žádosti.

V přípravě jsou programy COVID PRAHA a COVID III. – pražské varianty tohoto vládního programu. Konkrétní parametry těchto programů ještě nejsou známy, ale budou oznámeny v nejbližších dnech. Menší z programů, COVID PRAHA konkrétně pondělí 20. 4. s možností čerpání od úterý 21. 4. 2020. Detailní informace ohledně úvěrů budou zveřejněny na stránkách ČMZRB.

Je potřeba se průběžně informovat u své komerční banky. ČMZRB zřídila i infolinku, kde zjistíte detaily o programech COVID. Volat můžete v pracovních dnech od 8:00 do 18:00 na 246 017 397.

 

2. SPLÁTKY ÚVĚRŮ

Parlament schválil moratorium na splátky (jistiny i úroku) úvěrů a hypoték. Až dojde k podpisu prezidentem, budou stejná pravidla platit pro všechny subjekty. Odklad není automatický, je potřeba si o něj zažádat.

 • Pro všechny klienty – živnostníky, fyzické i právnické osoby.
  Na příspěvek mohou dosáhnout lidé, kteří mají podnikání jako hlavní i vedlejší činnost s výjimkou těch, kteří jsou zaměstnanci a podnikání je jejich vedlejší činnost.
  Pro všechny, kteří zaznamenali negativní ekonomický dopad koronavirové epidemie. Tuto skutečnost klient uvede v žádosti o odklad splátek.
 • Pouze pro vybrané typy úvěrů sjednaných před 26. březnem 2020.
  Odložit splácení je možné u spotřebitelských úvěrů bankovních i nebankovních společností, splátkových úvěrů, úvěrů na bydlení (hypotéky a úvěry od stavebních spořitelen) a u podnikatelských úvěrů.
  Naopak, nelze uplatnit u kreditních karet, kontokorentních úvěrů, revolvingových úvěrů, operativních leasingů, nebo úvěrů v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Taktéž není možné ani u úvěrů, kde měl dlužník již před 26. 3. zpoždění se splátkou o více než 30 dnů.
 • Na 3 nebo 6 měsíců.
  Odklad bude možný na čtvrt nebo půl roku. Klient se může rozhodnout v žádosti sám. Toto rozhodnutí by mělo být umožněno po individuální dohodě s bankou změnit, a to i u již individuálně zjednaných odkladů.
 • Čestné prohlášení místo složitého dokladování.
  Banky nutně nebudou okamžitě zkoumat situaci a důvodnost žádostí. V případě potvrzení, že čestné prohlášení žadatele se nezakládá na pravdě, může to být chápáno jako porušení úvěrového vztahu a klasifikováno jako úvěrový podvod.
 • Bez negativního zápisu v úvěrových registrech a bezplatně.
  Banky musí umožnit odložit tyto splátky zdarma. Zároveň tyto doklady nemají dopad na budoucí úvěrové žádosti a nebudou žadatelům komplikovat situaci v budoucnu.
 • Úročení v průběhu odkladu může být zachováno, rovněž i výše splátky po odkladu.
  V tom, jak se bude přistupovat  k úročení po dobu odkladu záleží na úvěrovém subjektu a konkrétním úvěru. Vláda zde ale garantuje určité zastropování. U těchto specifik je potřeba se informovat konkrétně u bankovního domu (nebo nebankovního subjektu). Obdobně je  to i s výši splátky po době odkladu, která může být zachována nebo navýšena o odloženou část. Záleží zde na konkrétní situaci.

 

3. ODLOŽENÉ NÁJEMNÉ

Vláda rovněž schválila i moratorium na úhradu nájemného.

 • Ne pro každého.
  Odklad je umožněn pouze těm subjektům, které doloží, že byly zasaženy vládními opatřeními proti pandemii, které jim neumožňovaly nebo podstatně ztěžovaly provozování podnikatelské činnosti.
 • Nájemné je možné odložit na 3 měsíce (do 30. 6. 2020).
  Pokud se tedy podnikatel dostane do prodlení s placením nájemného nebo služeb v období od 12. 03. do 30. 06. 2020, tak pronajímatel nemá právo vypovědět nájem z důvodu tohoto prodlení. Termín 30. 6. 2020 je prozatím otevřený a je možné, že dojde k jeho prodloužení.
 • Odložené nájemné musí být zaplaceno do 2 let.
  Zákaz výpovědi z tohoto důvodu bude trvat až do 31. 03. 2022. To je zároveň doba, do které je nájemce povinen tento nedoplatek doplatit.
 • Ochrana pronajímatele má také své místo.
  V případě, že je nájem jeho jedinou obživou má možnost vypovědět takovýto nájem po skončení krize bez dodržení ochranné lhůty.

 

4. NÁHRADY MEZD (KURZARBEIT)

Momentální stanovisko vlády je, že kompenzaci ušlého zisku není možno uplatnit. Náhrady se týkají pouze mezd a platů zaměstnanců (Kurzarbeit z programu Antivirus) na podporu zaměstnanosti.

Stát bude kompenzovat v případě překážek vzniklých jak na straně zaměstnance, tak i na straně zaměstnavatele. Překážky v realizaci podnikatelské činnosti bude potřeba dokázat. Kompenzace bude probíhat v pěti režimech, pokud zaměstnanci nemohli vykonávat povolání z titulu:

 • Nařízení karantény zaměstnanců.
  – Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši min. 60 % průměrného vyměřovacího základu. Náhrada je vyplácena 14 dní. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek 100 % vyplacené náhrady mzdy.
 • Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády (např. uzavření provozovny).
  • Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %.
  • Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy, maximálně 24 800 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.
 • Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců (více než 30%).
  • Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %.
  • Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy, maximálně 24 800 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.
 • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele, včetně zahraničí.
  • Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 80 %.
  • Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy, maximálně 12 400 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (ČR i zahraničí).
  • Náhrada mzdy nebo platu bude vyplácena zaměstnanci nejméně ve výši 60 %.
  • Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy, maximálně 9 300 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

Žádosti je možné podávat od 6. 4. 2020. Pro nárok na kompenzace však bude třeba splnit několik podmínek:

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce.
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď.
 • Zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění.
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.

Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč,- Kč). Náhrady mezd budou tedy zaměstnavatelům kompenzovány ve výši superhrubé mzdy, tj.včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Jedná se o výhodnější možnost pro zaměstnavatele, než kdyby došlo ke kompenzacím pouze ve výši hrubé mzdy. 

Zaměstnavatel může požádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. Žádosti se podávají přes úřad práce. Po uzávěrce docházek a mezd je potřebné řádně vyplatit náhrady mezd včetně odvodů. Následně zaměstnavatel předloží prostřednictvím aplikace úřadu práce vyúčtování vyplacených náhrad spolu se seznamem zaměstnanců a jejich rodných čísel. Následně bude docházet ke kontrole prohlášených skutečností. Manuál pro zaměstnavatele je možno najít online.

Aktuální informace a konkrétní způsob podávání žádosti přehledně připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých stránkách věnovaných programu antivirus.

 

5. KOMPENZACE PRO OSVČ

Vláda připravila hlavní kompenzaci pro OSVČ ve formě bonusových příspěvků.

 • Jednorázový kompenzační bonus 25 000 Kč pro OSVČ vykonávající výdělečnou činnost jako hlavní na období 12.3. až 30.4.
 • Vykonávaná činnost může být i vedlejší, pokud OSVČ není současně zaměstnána.
 • Podmínkou je, že je OSVČ aktivní od 12. března, případně má přerušenou živnost po 31. srpnu 2019 z důvodu sezónního podnikání.
 • Jednorázový kompenzační bonus 15 000 Kč za měsíc květen se momentálně projednává a vláda se zmínila i o možnosti kompenzačního bonusu za červen, ten ovšem zatím není potvrzený.

Kompenzační bonus se stal v posledních dnech tématem mnohých diskusí a otázek. Aktuální informace a konkrétní způsob podávání žádosti přehledně připravila finanční správa na své stránce věnované tomuto kompenzačnímu bonusu.

 

6. DAŇOVÉ ÚLEVY, TERMÍNY, POKUTY

Z hlediska daní se nejedná o jejich odpuštění, ale o jejich odklad nebo prominutí  souvisejících sankcí a poplatků.

 • Daň z příjmů (právnických a fyzických osob) a vyúčtování srážkové daně
  • Termín posunut do 1. července 2020.
  • Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob.
  • Toto platí zcela automaticky bez žádosti.
  • Zavedení institutu Loss Carryback – zpětné působení daňové ztráty u daně z příjmů FO i PO za rok 2020 pro zdaňovací období r. 2018 a 2019.
 • Kontrolní hlášení k DPH
  • Pokuty ve výši 1 000 Kč (před obdržením výzvy) za pozdní podání KH v období za období 1.3. až 31.7. budou řešeny automatickým prominutím na základě žádosti.
 • Daň z nabytí nemovitých věcí a silniční daň
  • Posunutí termínu pro podání daňového přiznání do 31. 8.
  • Plošné posunutí úhrad záloh na silniční daň v dubnu a červenci nejdéle do 15. října.
 • Posečkání nebo splátkování úhrady daně, prominutí úroku z prodlení
  • Odpouští se správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020.
 • EET
  • Další vlna bude pokračovat až za 3 měsíce po ukončení nouzového stavu.

 

7. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

U sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců se jedná pouze o možnost posunutí termínu plateb. Fakticky o nepenalizovanou pozdní platbu. Penále se za období do 21. 9. nebude počítat, nicméně, od 22. 9. se už začne počítat znovu. Při odkladu pak hrozí riziko kumulace vícero plateb a následné penalizace většího objemu.

U sociálního a zdravotního pojištění OSVČ se nejedná pouze o posunutí termínu ale i o odpuštění plateb. Důležitou informací je, že do srpna není potřeba platit tedy žádné zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Pardon je automatický a není potřeba jej někam hlásit.

 • Zdravotní pojištění
  • Zrušení minimálních záloh na pojištění (2 352Kč) za období 1. 3. – 31. 8.
  • V případě vyšších záloh bude zpětně doplacen pouze rozdíl.
  • Platba může být odložena až do doby podání přehledu za rok 2020 formou doplatku bez penále.
  • Posunutí termínu pro podání přehledů pro zdravotní pojišťovnu za rok 2019 do 3. 8. 2020.
 • Sociálního zabezpečení
  • Zrušení povinnosti placení měsíčních záloh na sociální zabezpečení na období březen – srpen 2020.
  • Měsíční pojistné v období březen – srpen 2020 se snižuje o částku 2 544 Kč u OSVČ s hlavní činností a 1 108 Kč u OSVČ s vedlejší činností.
  • Platba může být odložena až do doby podání přehledu za rok 2020 formou doplatku bez penále.
  • Posunutí termínu pro podání přehledů a platby doplatku pro správu sociálního zabezpečení za rok 2019 do 3. 8. 2020.

Tato pomoc se týká jak hlavní tak i vedlejší činnosti. Z hlediska důchodu se toto období bude považovat za vyloučenou dobu, a tedy to nebude mít vliv na výši důchodu. U nemocenského pojištění nedochází k žádným změnám, tedy pokud si nemocenské pojištění platíte, nerušte si nastavený trvalý příkaz.

 

8. DOTACE

Stát nabízí i dotace na podporu výroby potřebné pro boj v COVID-19, a to ve dvou programech:

 • Dotace na výrobu zdravotnických prostředků
  Za účelem produkce zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků bezprostředně souvisejících s bojem proti COVID-19. Podpora pro malé a střední podniky. V případě pořízení nových zařízení a vybavení, rozšíření nebo upravení výroby.
  • Výdaje možné uplatnit již od 1. 2. 2020
  • Žádosti možné podávat od 27. 4. 2020 na MSP
  • Míra podpory 50 %, výše podpory 250 tis. – 20 mil. Kč
  • Pro celou ČR mimo NUTS 2 Praha
  • Zjednodušený model hodnocení (pouze binární kritéria)
 • Chytrá opatření proti COVID-19 (Czech Rise Up)
  Na pořízení materiálů nebo úhradu mzdových nákladů u nových řešení, která je možno okamžitě nasadit do praxe, ale sériová výroba ještě nebyla zahájena nebo dojde k výraznému navýšení kapacity, která nelze financovat formou finančních nástrojů. Vybrané neinvestiční výdaje na využití stávajících technologií pro vývoj nebo uvedení nových produktů medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19 do praxe.
  • Příjem žádostí byl zahájen v týdnu od 2. 4. 2020
  • Maximální výše podpory až do 5 mil. Kč
  • Trvání programu max. 2 roky nebo do odvolání a vyčerpání alokace

 

9. OŠETŘOVNÉ

OSVČ
Dotace na ošetřování člena rodiny ve výši 424 Kč / den. Podávání žádostí přes živnostenský úřad nebo elektronicky přímo na Ministerstvo průmyslu a obchodu za každý kalendářní měsíc, spuštěno 1. 4. Opatření budou trvat po dobu trvání nouzového stavu. A jeho doba ukončení zatím není známá.

 • Pro OSVČ s dětmi do 13 let, za předpokladu, že na stejné dítě nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba.
 • Pro OSVČ, která pečuje o nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.
 • Pro OSVČ, která pečuje o osobu (osoby) zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

Detailní informace včetně žádosti –  „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ – Výzva I

ZAMĚSTNANEC
Prodloužení doby čerpání na celou dobu uzavření školek, škol a obdobných zařízení.

 • Pro rodiče s dětmi do 13 let.
 • Pro rodiče starající se o handicapované dítě (alespoň v I. stupni závislosti) nebo žijí ve stejné domácnosti, neplatí žádná věková hranice.
 • Možnost zpětného nároku.
 • Detail, včetně možností uplatnění zde.

 

10. OSTATNÍ

 • Ošetřovné pro zaměstnance
  • Prodloužení doby čerpání na celou dobu uzavření školek, škol a obdobných zařízení.
  • Pro rodiče s dětmi do 13 let.
  • Pro rodiče starající se o handicapované dítě (alespoň v I. stupni závislosti) nebo žijí ve stejné domácnosti, neplatí žádná věková hranice.
  • Možnost zpětného nároku.
  • Detail, včetně možností uplatnění zde.
 • Podpora velkých firem (nad 250 zaměstnanců), výrobců a vývozců
  • Program záruk Exportní a garanční pojišťovny (program „Záruka COVID plus“)
 • Nouzový balíček pro české exportéry
  V rámci Nouzového balíčku budou moci podnikatelé ve zvýšené míře a zcela zdarma využívat služeb české zahraniční sítě zastupitelských úřadů a dalších nástrojů státu s výraznou státní podporou zejména v těchto oblastech:
  • Praktické informace k provádění zahraničních operací v koronavirové situaci s řadou omezení v dané zemi;
  • Asistence zastupitelských úřadů při problémech s realizací obchodu;
  • Hledání a analýza příležitostí, asistence při vyhledávání a ověřování vhodných partnerů;
  • Pomoc a sdílení informací prostřednictvím série webinářů a online konzultací;
  • Využít služeb místních expertů, kteří budou asistovat firmě v místě při domlouvání a realizaci obchodu.
 • Podpora zemědělců, lesníků a potravinářů
  • Možnost odložení splátek u komerčních úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem
  • Garanční podpora i na provozní financování
 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  • Prodloužení lhůt pro příjem žádostí výzev od 17. 3. do 30. 4. o 30 dní.
 • Bezplatné využití datových schránek
  • Po dobu trvání nouzového stavu
 • Zapůjčení zaměstnanců – “Zachraň práci”
  • Zajímavou možností může být i možnost zapůjčení nevyužitých zaměstnanců na krátké časové období jiné společnosti. Bližší informace o této možnosti jsou dohledatelné například na stránkách Hospodářské komory.

 

 

Dále, veškeré doplňující informace by měly být schopny poskytnout infolinky zřízeny za tímto účelem:

 • Speciální informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212
 • Infolinka finanční správy: 225 092 392
 • Úřad práce ČR: 844 844 803
  – nezaměstnanost, sociální dávky
 • Česká správa sociálního zabezpečení: 800 050 248
  – nemocenské, ošetřovné, důchody, sociální pojištění
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu: 224 854 444
  – podnikatelé, živnostníci, spotřebitelé
 • Non stop linky Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
  – zdraví a hygiena
 • Ministerstvo dopravy: CZ 225 131 810, EN 225 131 820
  – doprava
 • Ministerstvo zahraničních věcí: 224 183 200, 224 183 100
  – zahraniční cesty
 • Ministerstvo vnitra: 974 815 394, 974 815 395, 974 815 396
  – bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: 778 725 602, 771 139 398
  – vzdělávání a sport
 • Ministerstvo zemědělství: 221 814 595
  – potravinářství, prvovýroba, lesní a zahradnické školky

Jelikož momentálně neexistuje jeden centrální souhrnný přehled informací týkajících se státní pomoci, je potřeba konsolidovat informace z vícero zdrojů. Aktuální a bližší informace je možné dohledat na některém z následujících portálů orgánů státní správy:

 

Důležité je nepropadat panice, společně to všichni zvládneme a po malých krůčcích navrátíme ekonomiku tam kde jsme ji nechali. Kdyby vás zajímalo, jaká v současné době dělat manažerská rozhodnutí, pokusili jsme se to shrnout v minulém článku Tendence manažerského rozhodování v krizi.

 

Pokud si nevíte rady, obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme.

 

Váš Dype

 

Ing. Dagmar Břeňová

Ing. Marián Tomko CMA

Přečtěte si dále

Hledáme senior účetní/ho. Přidáš se k nám?

Hledáme senior účetní/ho. Přidáš se k nám?

Účetnictví se věnuješ už nějaký ten rok a chceš se posunout? Dělat věci moderně a s viditelným přínosem pro podnikání našich klientů? Aktuálně obsazujeme pozici senior účetní. Rozšíříš náš účetní tým o své zkušenosti a šarm?

číst více