„Ethics and equity and the principles of justice do not change with the calendar.“

– D.H.Lawrence

 

Etický kodex

„Správný Dype ctí zásady morálního chování v každém momentu, a to i bez ohledu na to, v jaké složité životní situaci se právě nachází. Všichni zažíváme krušné chvíle, ale to není omluva nemorálního chování, právě naopak, je to příležitost ukázat sebedisciplínu, vnitřní sílu a morální vyspělost.“

 

Cílem Etického kodexu Dype je nastavit hranici, kterou se vymezuje území dobra vůči území zla, ulehčit rozhodování v situacích, které mohou vypadat sporně a zároveň nabídnout zbraň proti případnému požadavku tuto hranici překročit.

 

Základem Etického kodexu Dype jsou etické standardy, které mají nastavené odborné organizace zabývající se činnostmi, které Dype přímo nebo nepřímo uskutečňuje.
Mezi tyto organizace patří:

  • Mezinárodní výbor pro etické standardy účetních
  • Komora certifikovaných účetních
  • Komora daňových poradců ČR
  • Komora auditorů ČR
  • Confédération Fiscale Européenne
  • Institute of Management Accountants
  • Chartered Institute for Securities & Investment
  • The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

 

Pravidlo číslo nula: Dype působí na území dobra a hranice se nepřekračuje. Tečka.

 

Hodnoty

 1. Upřímnost – Byl/a jsem pravdivý/á, čestný/á a otevřený/á ohledně mého jednání nebo rozhodnutí se všemi zúčastněnými a neřekl/a jsem lži nebo „polopravdy“?
 2. Odpovědnost – Jsem schopen/a vzít odpovědnost za informace, které jsem zúčastněným stranám komunikoval/a, a jednání nebo rozhodnutí, které jsem učinil/a?
 3. Odvaha – Můžu se zaručit, že strach není to, co mi brání v tom, abych udělal/a správnou věc proti všem překážkám?
 4. Uvědomělost – Považuji důsledky svých činů za výsledek společensky, ekologicky a morálně uvědomělého uvažování?

 

Profesní principy

 • Odbornost
   • Udržuji svou odbornou způsobilost na nejvyšší možné úrovni
   • Přistupuji k řešení problémů svědomitě a s řádnou péči
   • Jsem zodpovědný/á za svoje vzdělávání a rozvoj, a to jak v profesní, tak i v osobní rovině
   • Podněcuji kontinuální sledování osvědčených postupů a dobrých zvyků, a udržování profesionálních standardů
 • Kredibilita
   • Dbám svým jednáním na to, aby se vnímání mého působení vyznačovalo znaky jako je spolehlivost, důvěryhodnost či hodnověrnost
   • Zamezuji reklamu, která mou profesní službu propaguje v konfliktu s Etickým kodexem Dype nebo o mé službě informuje nepravdivě
   • Zabezpečuji dodržování neslučitelnosti funkcí a jiných skutečností snižujících mou nezávislost
 • Mlčenlivost
   • Je mou povinností zabezpečit diskrétní jednání a důvěrnost všech informací a úkonů týkajících se mých protistran
   • Zaručuji se za to, že nikdy nevyužiji neveřejné klientské informace ke svému prospěchu nebo k prospěchu třetí strany
 • Objektivnost
   • Přistupuji ke všem stranám bez toho, aby byla jakákoliv strana nevědomky znevýhodněna nebo neoprávněně zvýhodněna či preferována
   • Zaručuji se za zachovávání nezávislosti a snižování střetu zájmů
   • Dbám o nestranné, férové a spravedlivé zhodnocení situace a nezávislý přístup
 • Profesionalita
   • Vyhýbám se každému jednání, které by mohlo poškodit dobré jméno profese
   • Zachovávám si potřebný odstup, který neumožňuje ovlivnění úsudku a jednání
   • Je mou povinností dbát na to, aby služba, kterou poskytuji, byla v mezích zákona a nijak se nevymykala příslušným právním předpisům
   • Jsem zodpovědný/á za odstraňování překážek znemožňujících zachování profesionality

Ideje a přesvědčení

Věříme, že …
… komplexita a simplicita se nevylučují ale doplňují
… důležitější je to, kam jdeš než to, odkud přicházíš
… svět je barevný, a ne černobílý nebo pravo-levý
… každý máme vlastní limity pochopení
… znalosti se nemají hromadit ale používat
… spolu jsme silnější a dotáhneme to dál
… veřejný prostor je všech, ne nikoho nebo někoho
… i zvířata jsou lidi
… každý člověk je originál
… naše práce má smysl
… oblek a arogance nedělá lídry
… multitasking není zákonitě efektivnější
… hudba má transcendentní účinky
… pokud někam směřujeme energii, výsledky se dostaví
… what you see is what you should get
… všeho (ale opravdu všeho) mnoho škodí
… kvalita života není monetárně měřitelná
… drogy jsou špatné, ale některé jsou špatnější
… kvalita je nadčasová
… není potřeba přehánět lítost nad některou z minulostí
… každý kdo má zbraň, je nepřítel

Tento web používá k analýze návštěvnosti, poskytování a personalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. informacerozumím