„Ethics and equity and the principles of justice do not change with the calendar.“

– D.H.Lawrence

 

Etický kodex

„Správný Dype ctí zásady morálního chování v každém momentu, a to i bez ohledu na to, v jaké složité životní situaci se právě nachází. Všichni zažíváme krušné chvíle, ale to není omluva nemorálního chování, právě naopak, je to příležitost ukázat sebedisciplínu, vnitřní sílu a morální vyspělost.“

 

Základem Etického kodexu Dype jsou etické standardy, které mají nastavené odborné organizace zabývající se činnostmi, které Dype přímo nebo nepřímo uskutečňuje.
Mezi tyto organizace patří:

  • Mezinárodní výbor pro etické standardy účetních
  • Komora certifikovaných účetních
  • Komora daňových poradců ČR
  • Komora auditorů ČR
  • Confédération Fiscale Européenne
  • Institute of Management Accountants
  • Chartered Institute for Securities & Investment
  • The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

 

Cílem Etického kodexu Dype je nastavit hranici, kterou se vymezuje území dobra vůči území zla, ulehčit rozhodování v situacích, které mohou vypadat sporně a zároveň nabídnout zbraň proti případnému požadavku tuto hranici překročit.

 

Pravidlo číslo nula: Dype působí na území dobra a hranice se nepřekračuje. Tečka.

 

Hodnoty

 1. Upřímnost – Byl/a jsem pravdivý/á, čestný/á a otevřený/á ohledně mého jednání nebo rozhodnutí se všemi zúčastněnými a neřekl/a jsem lži nebo „polopravdy“?
 2. Odpovědnost – Jsem schopen/a vzít odpovědnost za informace, které jsem zúčastněným stranám komunikoval/a, a jednání nebo rozhodnutí, které jsem učinil/a?
 3. Odvaha – Můžu se zaručit, že strach není to, co mi brání v tom, abych udělal/a správnou věc proti všem překážkám?
 4. Uvědomělost – Považuji důsledky svých činů za výsledek společensky, ekologicky a morálně uvědomělého uvažování?

 

Profesní principy

 • Odbornost
   • Udržuji svou odbornou způsobilost na nejvyšší možné úrovni
   • Přistupuji k řešení problémů svědomitě a s řádnou péči
   • Jsem zodpovědný/á za svoje vzdělávání a rozvoj, a to jak v profesní, tak i v osobní rovině
   • Podněcuji kontinuální sledování osvědčených postupů a dobrých zvyků, a udržování profesionálních standardů
 • Kredibilita
   • Dbám svým jednáním na to, aby se vnímání mého působení vyznačovalo znaky jako je spolehlivost, důvěryhodnost či hodnověrnost
   • Zamezuji reklamu, která mou profesní službu propaguje v konfliktu s Etickým kodexem Dype nebo o mé službě informuje nepravdivě
   • Zabezpečuji dodržování neslučitelnosti funkcí a jiných skutečností snižujících mou nezávislost
 • Mlčenlivost
   • Je mou povinností zabezpečit diskrétní jednání a důvěrnost všech informací a úkonů týkajících se mých protistran
   • Zaručuji se za to, že nikdy nevyužiji neveřejné klientské informace ke svému prospěchu nebo k prospěchu třetí strany
 • Objektivnost
   • Přistupuji ke všem stranám bez toho, aby byla jakákoliv strana nevědomky znevýhodněna nebo neoprávněně zvýhodněna či preferována
   • Zaručuji se za zachovávání nezávislosti a snižování střetu zájmů
   • Dbám o nestranné, férové a spravedlivé zhodnocení situace a nezávislý přístup
 • Profesionalita
   • Vyhýbám se každému jednání, které by mohlo poškodit dobré jméno profese
   • Zachovávám si potřebný odstup, který neumožňuje ovlivnění úsudku a jednání
   • Je mou povinností dbát na to, aby služba, kterou poskytuji, byla v mezích zákona a nijak se nevymykala příslušným právním předpisům
   • Jsem zodpovědný/á za odstraňování překážek znemožňujících zachování profesionality

 

Ideje a přesvědčení

Věříme, že …
… komplexita a simplicita se nevylučují ale doplňují
… důležitější je to, kam jdeš než to, odkud přicházíš
… svět je barevný, a ne černobílý nebo pravo-levý
… každý máme vlastní hranici pochopení
… znalosti se nemají hromadit ale používat
… spolu jsme silnější a dotáhneme to dál
… veřejný prostor je všech, ne nikoho nebo někoho
… i zvířata jsou lidi
… každý člověk je originál
… naše práce má smysl
… oblek a arogance nedělá lídry
… multitasking není zákonitě efektivnější
… hudba má transcendentní účinky
… pokud někam směřujeme energii, výsledky se dostaví
… what you see is what you should get
… všeho ale opravdu všeho, mnoho škodí
… kvalita života není monetárně měřitelná
… drogy jsou špatné, ale některé jsou špatnější
… kvalita je nadčasová
… není potřeba přehánět lítost nad některou z minulostí
… každý kdo má zbraň, je nepřítel

Tento web používá k analýze návštěvnosti, poskytování a personalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. informacerozumím