Tato webová stránka používá soubory cookies

Ano, i naše stránky používají soubory cookies. Některé z nich jsou pro provoz stránek nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami. Díky povolení cookies Vám budeme moct zprostředkovat plný zážitek z využití našich služeb bez zbytečného klikání navíc. Více o zpracovávání osobních údajů prostřednictvím souborů cookies se dozvíte v naší Cookie Policy.

Nastavení Povolit vše

Podrobné nastavení

i
Tato webová stránka používá soubory cookies:
Respektujeme Vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookies nebudete akceptovat. Zde si můžete nastavit, které cookies si přeje ukládat a které nikoliv. Nastavení můžete kdykoliv změnit. Více o zpracovávání osobních údajů prostřednictvím souborů cookies se dozvíte v naší Cookie Policy.
i
Nutné (základní) cookies
vždy aktivní
Zajištění funkčnosti Internetových stránek: Vaše osobní údaje nám pomáhají, aby využívání Internetových stránek umožnilo základní funkce jako např. přístup k zabezpečeným sekcím Internetových stránek, navigace sekcí Internetových stránek, rychlé načtení obsahu sekcí Internetových stránek či ověření uživatele. Bez zpracování těchto údajů, které jsou pro tento účel nezbytné, nemohou Internetové stránky správně fungovat.
i
Statistické cookies
Statistika a analýza chování uživatele: Vaše osobní údaje jsou využity pro vytváření statistik, sledování a analýzu chování uživatele na Internetových stránkách. Na jejich základě mohou být vytvářeny anonymizované reporty.
i
Marketingové cookies
Oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi:Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o službách společnosti Glenmark a jiných subjektů, odebíraní novinek, akcích atd. Některé osobní údaje mohou být použity i pro cílení výše uvedených sdělení. Vaše osobní údaje jsou v nezbytném rozsahu dále použity pro zajištění provázanosti Internetových stránek se sociálními sítěmi a možnost sdílení obsahu jejich prostřednictvím.
Uložit nastavení Odmítnout volitelné Povolit vše

 

„Ethics and equity and the principles of justice do not change with the calendar.“

– D.H.Lawrence

 

Etický kodex

„Správný DYPE ctí zásady morálního chování v každém momentu, a to i bez ohledu na to, v jaké složité životní situaci se právě nachází. Všichni zažíváme krušné chvíle, ale to není omluva nemorálního chování, právě naopak, je to příležitost ukázat sebedisciplínu, vnitřní sílu a morální vyspělost.“

 

Cílem Etického kodexu DYPE je nastavit hranici, kterou se vymezuje území dobra vůči území zla, ulehčit rozhodování v situacích, které mohou vypadat sporně a zároveň nabídnout zbraň proti případnému požadavku tuto hranici překročit.

 

Základem Etického kodexu DYPE jsou etické standardy, které mají nastavené odborné organizace zabývající se činnostmi, které DYPE přímo nebo nepřímo uskutečňuje.
Mezi tyto organizace patří:

  • Mezinárodní výbor pro etické standardy účetních
  • Komora certifikovaných účetních
  • Komora daňových poradců ČR
  • Komora auditorů ČR
  • Confédération Fiscale Européenne
  • Institute of Management Accountants
  • Chartered Institute for Securities & Investment
  • The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

 

Pravidlo číslo nula: DYPE působí na území dobra a hranice se nepřekračuje. Tečka.

 

Hodnoty

 1. Upřímnost – Byl/a jsem pravdivý/á, čestný/á a otevřený/á ohledně mého jednání nebo rozhodnutí se všemi zúčastněnými a neřekl/a jsem lži nebo „polopravdy“?
 2. Odpovědnost – Jsem schopen/a vzít odpovědnost za informace, které jsem zúčastněným stranám komunikoval/a, a jednání nebo rozhodnutí, které jsem učinil/a?
 3. Odvaha – Můžu se zaručit, že strach není to, co mi brání v tom, abych udělal/a správnou věc proti všem překážkám?
 4. Uvědomělost – Považuji důsledky svých činů za výsledek společensky, ekologicky a morálně uvědomělého uvažování?

 

Profesní principy

 • Odbornost
   • Udržuji svou odbornou způsobilost na nejvyšší možné úrovni
   • Přistupuji k řešení problémů svědomitě a s řádnou péči
   • Jsem zodpovědný/á za svoje vzdělávání a rozvoj, a to jak v profesní, tak i v osobní rovině
   • Podněcuji kontinuální sledování osvědčených postupů a dobrých zvyků, a udržování profesionálních standardů
 • Kredibilita
   • Dbám svým jednáním na to, aby se vnímání mého působení vyznačovalo znaky jako je spolehlivost, důvěryhodnost či hodnověrnost
   • Zamezuji reklamu, která mou profesní službu propaguje v konfliktu s Etickým kodexem DYPE nebo o mé službě informuje nepravdivě
   • Zabezpečuji dodržování neslučitelnosti funkcí a jiných skutečností snižujících mou nezávislost
 • Mlčenlivost
   • Je mou povinností zabezpečit diskrétní jednání a důvěrnost všech informací a úkonů týkajících se mých protistran
   • Zaručuji se za to, že nikdy nevyužiji neveřejné klientské informace ke svému prospěchu nebo k prospěchu třetí strany
 • Objektivnost
   • Přistupuji ke všem stranám bez toho, aby byla jakákoliv strana nevědomky znevýhodněna nebo neoprávněně zvýhodněna či preferována
   • Zaručuji se za zachovávání nezávislosti a snižování střetu zájmů
   • Dbám o nestranné, férové a spravedlivé zhodnocení situace a nezávislý přístup
 • Profesionalita
   • Vyhýbám se každému jednání, které by mohlo poškodit dobré jméno profese
   • Zachovávám si potřebný odstup, který neumožňuje ovlivnění úsudku a jednání
   • Je mou povinností dbát na to, aby služba, kterou poskytuji, byla v mezích zákona a nijak se nevymykala příslušným právním předpisům
   • Jsem zodpovědný/á za odstraňování překážek znemožňujících zachování profesionality

Ideje a přesvědčení

Věříme, že …
… komplexita a simplicita se nevylučují, ale doplňují
… důležitější je to, kam jdeš než to, odkud přicházíš
… svět je barevný, a ne černobílý nebo pravo-levý
… každý máme vlastní limity pochopení
… znalosti se nemají hromadit ale používat
… spolu jsme silnější a dotáhneme to dál
… veřejný prostor je všech, ne nikoho nebo někoho
… i zvířata jsou lidi
… každý člověk je originál
… naše práce má smysl
… oblek a arogance nedělá lídry
… multitasking není zákonitě efektivnější
… hudba má transcendentní účinky
… pokud někam směřujeme energii, výsledky se dostaví
… what you see is what you should get
… všeho (ale opravdu všeho) mnoho škodí
… kvalita života není monetárně měřitelná
… drogy jsou špatné, ale některé jsou špatnější
… kvalita je nadčasová
… není potřeba přehánět lítost nad některou z minulostí
… každý kdo má zbraň, je nepřítel