Tato webová stránka používá soubory cookies

Ano, i naše stránky používají soubory cookies. Některé z nich jsou pro provoz stránek nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami. Díky povolení cookies Vám budeme moct zprostředkovat plný zážitek z využití našich služeb bez zbytečného klikání navíc. Více o zpracovávání osobních údajů prostřednictvím souborů cookies se dozvíte v naší Cookie Policy.

Nastavení Povolit vše

Podrobné nastavení

i
Tato webová stránka používá soubory cookies:
Respektujeme Vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookies nebudete akceptovat. Zde si můžete nastavit, které cookies si přeje ukládat a které nikoliv. Nastavení můžete kdykoliv změnit. Více o zpracovávání osobních údajů prostřednictvím souborů cookies se dozvíte v naší Cookie Policy.
i
Nutné (základní) cookies
vždy aktivní
Zajištění funkčnosti Internetových stránek: Vaše osobní údaje nám pomáhají, aby využívání Internetových stránek umožnilo základní funkce jako např. přístup k zabezpečeným sekcím Internetových stránek, navigace sekcí Internetových stránek, rychlé načtení obsahu sekcí Internetových stránek či ověření uživatele. Bez zpracování těchto údajů, které jsou pro tento účel nezbytné, nemohou Internetové stránky správně fungovat.
i
Statistické cookies
Statistika a analýza chování uživatele: Vaše osobní údaje jsou využity pro vytváření statistik, sledování a analýzu chování uživatele na Internetových stránkách. Na jejich základě mohou být vytvářeny anonymizované reporty.
i
Marketingové cookies
Oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi:Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o službách společnosti Glenmark a jiných subjektů, odebíraní novinek, akcích atd. Některé osobní údaje mohou být použity i pro cílení výše uvedených sdělení. Vaše osobní údaje jsou v nezbytném rozsahu dále použity pro zajištění provázanosti Internetových stránek se sociálními sítěmi a možnost sdílení obsahu jejich prostřednictvím.
Uložit nastavení Odmítnout volitelné Povolit vše

Kontaktní formulář

Kliknutím na „ODESLAT“ souhlasíte s tím, že Vás budeme kontaktovat s obchodní nabídkou.

X

* Povinné pole

Etický kodex jako základní stavební kámen zdravé firemní kultury.

s příkladem Etického kodexu Dype

Tento soubor základních hodnot (core values) vychází primárně z přesvědčení a morálního hodnotového žebříčku jejich zakladatelů. A to je také důvod, proč jej společnosti, ve kterých je zakladatel přítomen přímo jako řídící pracovník, častokrát nemají nijak formalizované. Očekávají totiž, že každý zaměstnanec vidí a vnímá jak se líder v kritických situacích zachová, a že každý taktéž ví, jak toto chování převzít a aplikovat na denní firemní operace. To však může být omyl.

EXPLICITNĚ NEPSANÁ PRAVIDLA MOHOU ZŮSTAT NEPOVŠIMNUTA

Zaměstnanci nemají přehled o všech rozhodnutích, které zakladatelé a řídící pracovníci denně udělají, obzvláště pak o těch, kterých důsledkem není žádná viditelná akce. Samozřejmé rozhodnutí vedení o tom, že společnost nepůjde do tendru s nerealizovatelně nízkou cenovou nabídkou, nemusí být u ostatního týmu vůbec povšimnuto a nenakreslí tak hrubou precedentní čáru přes přístup ke všem nabídkám a upřímnému vztahu k zákazníkům.

Aby se základní hodnoty, na kterých společnost funguje – nebo si řídící pracovníci myslí, že funguje – stali aktivní součástí firemní kultury, je vhodné si je uvědomit a formalizovat způsobem, který je srozumitelný, upřímný a umožní se s nim identifikovat. Toto umožnit nikoliv pouze zaměstnancům ale skutečně celému širokému okolí společnosti, ideálně všem zúčastněným stranám (stakeholderům). Kromě zaměstnanců tak mohou být základní hodnoty komunikovány i zákazníkům, dodavatelům, nebo investorům.

HODNOTOVÉ PŘESVĚDČENÍ MŮŽE BÝT DŮLEŽITÝM KOMUNIKAČNÍM NÁSTROJEM
Tento soubor základních (morálních) hodnot společnosti tvoří páteř etického kodexu, která umožňuje samoregulaci firmy. Určuje hranice mezi přijatelným a nepřijatelným profesním chováním, nastavuje bariéru nezdravé kultuře a komunikuje očekávání v mravně-moralistické oblasti jak dovnitř tak i vně společnosti. Jedná se buď o soubor aspirací, normativ nebo regulací.

Etický kodex (code of ethics) tedy kromě definic základních hodnot může obsahovat i etické principy (ethical principles) nebo konceptuální ideály. Z etického kodexu může vyplynout také kodex etického chování (code of conduct). Hlavním rozdílem je, že zatímco primárním důvodem existence etických principů jsou zásady ovlivňující úsudek zaměstnanců, cílem kodexu etického chování jsou pokyny a návody ovlivňující akce zaměstnanců. Detailnější popis částí etického kodexu včetně rozdílů vůči kodexu etického chování je obsažen v jiném článku.

NEEXISTUJE ŠABLONA ETICKÉHO KODEXU

Pro představu se můžeme podívat na Etický kodex Dype. Ten je rozdělen do tří částí. Úvodní část – konceptuální rámec, definuje z čeho celý etický kodex vychází a co jsou jeho hlavní determinanty. Druhá část vyjmenovává základní hodnoty a ideje, které pro Dype jsou a budou platné po celou dobu jeho existence. Třetí část se zaměřuje na principy chování a nastiňuje přijatelné způsoby řešení konfliktních situací – tedy kodex etického chování.

Etický kodex Dype je primárně aspirační, nastaven dle amerického modelu shora a respektuje direktivní etické standardy relevantních odborných asociací. Je postaven na těchto 4 základních hodnotách:

  • Upřímnost
  • Odpovědnost
  • Odvaha
  • Uvědomělost

K těmto základním hodnotám se dále přidávají profesionální standardy, které zaručují soulad s požadavky odborných organizací a prevenci neetického chování ve všech oblastech Dype aktivit. Tyto standardy jsou:

  • Odbornost
  • Kredibilita
  • Mlčenlivost
  • Objektivita
  • Profesionalita

Celý Etický kodex Dype je možno přečíst zde.

Etický kodex je vhodnou součástí firemní kultury z mnoha důvodů. Může například pomoci v prevenci vůči skutečnostem, které mohou poškodit reputaci společnosti, nebo eliminovat pochybnosti v řešení situací tam směřujících. Etický kodex rovněž umožňuje jistou samoregulaci, což je zajisté vhodným prvkem ve vztahu k řízení společnosti.

I přes to, že neexistuje jediný správný způsob a postup vytvoření etického kodexu, existují zásady a principy, které mohou umožnit nastavit jednotlivé prvky, ze kterých se etický kodex ve výsledku skládá. Mnohé je možné najít v jiných článcích tohoto blogu.

Přečtěte si dále

Hledáme senior účetní/ho. Přidáš se k nám?

Hledáme senior účetní/ho. Přidáš se k nám?

Účetnictví se věnuješ už nějaký ten rok a chceš se posunout? Dělat věci moderně a s viditelným přínosem pro podnikání našich klientů? Aktuálně obsazujeme pozici senior účetní. Rozšíříš náš účetní tým o své zkušenosti a šarm?

číst více