Kontaktní formulář

Kliknutím na „ODESLAT“ souhlasíte s tím, že Vás budeme kontaktovat s obchodní nabídkou.

X

Etický kodex jako základní stavební kámen zdravé firemní kultury.

s příkladem Etického kodexu Dype

Tento soubor základních hodnot (core values) vychází primárně z přesvědčení a morálního hodnotového žebříčku jejich zakladatelů. A to je také důvod, proč jej společnosti, ve kterých je zakladatel přítomen přímo jako řídící pracovník, častokrát nemají nijak formalizované. Očekávají totiž, že každý zaměstnanec vidí a vnímá jak se líder v kritických situacích zachová, a že každý taktéž ví, jak toto chování převzít a aplikovat na denní firemní operace. To však může být omyl.

EXPLICITNĚ NEPSANÁ PRAVIDLA MOHOU ZŮSTAT NEPOVŠIMNUTA

Zaměstnanci nemají přehled o všech rozhodnutích, které zakladatelé a řídící pracovníci denně udělají, obzvláště pak o těch, kterých důsledkem není žádná viditelná akce. Samozřejmé rozhodnutí vedení o tom, že společnost nepůjde do tendru s nerealizovatelně nízkou cenovou nabídkou, nemusí být u ostatního týmu vůbec povšimnuto a nenakreslí tak hrubou precedentní čáru přes přístup ke všem nabídkám a upřímnému vztahu k zákazníkům.

Aby se základní hodnoty, na kterých společnost funguje – nebo si řídící pracovníci myslí, že funguje – stali aktivní součástí firemní kultury, je vhodné si je uvědomit a formalizovat způsobem, který je srozumitelný, upřímný a umožní se s nim identifikovat. Toto umožnit nikoliv pouze zaměstnancům ale skutečně celému širokému okolí společnosti, ideálně všem zúčastněným stranám (stakeholderům). Kromě zaměstnanců tak mohou být základní hodnoty komunikovány i zákazníkům, dodavatelům, nebo investorům.

HODNOTOVÉ PŘESVĚDČENÍ MŮŽE BÝT DŮLEŽITÝM KOMUNIKAČNÍM NÁSTROJEM
Tento soubor základních (morálních) hodnot společnosti tvoří páteř etického kodexu, která umožňuje samoregulaci firmy. Určuje hranice mezi přijatelným a nepřijatelným profesním chováním, nastavuje bariéru nezdravé kultuře a komunikuje očekávání v mravně-moralistické oblasti jak dovnitř tak i vně společnosti. Jedná se buď o soubor aspirací, normativ nebo regulací.

Etický kodex (code of ethics) tedy kromě definic základních hodnot může obsahovat i etické principy (ethical principles) nebo konceptuální ideály. Z etického kodexu může vyplynout také kodex etického chování (code of conduct). Hlavním rozdílem je, že zatímco primárním důvodem existence etických principů jsou zásady ovlivňující úsudek zaměstnanců, cílem kodexu etického chování jsou pokyny a návody ovlivňující akce zaměstnanců. Detailnější popis částí etického kodexu včetně rozdílů vůči kodexu etického chování je obsažen v jiném článku.

NEEXISTUJE ŠABLONA ETICKÉHO KODEXU

Pro představu se můžeme podívat na Etický kodex Dype. Ten je rozdělen do tří částí. Úvodní část – konceptuální rámec, definuje z čeho celý etický kodex vychází a co jsou jeho hlavní determinanty. Druhá část vyjmenovává základní hodnoty a ideje, které pro Dype jsou a budou platné po celou dobu jeho existence. Třetí část se zaměřuje na principy chování a nastiňuje přijatelné způsoby řešení konfliktních situací – tedy kodex etického chování.

Etický kodex Dype je primárně aspirační, nastaven dle amerického modelu shora a respektuje direktivní etické standardy relevantních odborných asociací. Je postaven na těchto 4 základních hodnotách:

  • Upřímnost
  • Odpovědnost
  • Odvaha
  • Uvědomělost

K těmto základním hodnotám se dále přidávají profesionální standardy, které zaručují soulad s požadavky odborných organizací a prevenci neetického chování ve všech oblastech Dype aktivit. Tyto standardy jsou:

  • Odbornost
  • Kredibilita
  • Mlčenlivost
  • Objektivita
  • Profesionalita

Celý Etický kodex Dype je možno přečíst zde.

Etický kodex je vhodnou součástí firemní kultury z mnoha důvodů. Může například pomoci v prevenci vůči skutečnostem, které mohou poškodit reputaci společnosti, nebo eliminovat pochybnosti v řešení situací tam směřujících. Etický kodex rovněž umožňuje jistou samoregulaci, což je zajisté vhodným prvkem ve vztahu k řízení společnosti.

I přes to, že neexistuje jediný správný způsob a postup vytvoření etického kodexu, existují zásady a principy, které mohou umožnit nastavit jednotlivé prvky, ze kterých se etický kodex ve výsledku skládá. Mnohé je možné najít v jiných článcích tohoto blogu.

Dype na StartupJobs!

Dype na StartupJobs!

Náš dlouhodobý partner StartupJobs vyzpovídal našeho zakladatele Mariána a přináší Vám pohled přímo do kuchyně Dype! Plné znění rozhovoru zde.

číst více

Tento web používá k analýze návštěvnosti, poskytování a personalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. informacerozumím