Kliknutím na „ODESLAT“ souhlasíte s tím, že Vás budeme kontaktovat s obchodní nabídkou.

X

Kliknutím na „ODESLAT“ souhlasíte s tím, že Vás budeme kontaktovat s obchodní nabídkou.

X

Pracovitý analytik

Dype nachází informace i tam, kde je ostatní nevidí.

Potřebujete efektivně vědět co se ve vašem podnikání děje a proč?

 

 

 

Analýzy, Controlling a Oceňování

 • Datové a finanční analýzy a modelování
 • Outsourcing controllingu a manažerského účetnictví
 • Odhady tržní hodnoty podniku a majetku
CHCI VĚDĚT VÍCE+
 • Zpracování analýz z interních a externích dat (small data – big data / finance, účetnictví, zákazníci, marketing, sklady, ceny, …)
 • Odhad tržní hodnoty (hmotný movitý a nemovitý majetek, nehmotný majetek, pohledávky, ručení, podniky)
 • Návrh a výpočet ukazatelů (rentability, likvidity, marže, aktivity, obrátkovosti, …)
 • Prognózování a modelování vývojových variant (monte-carlo, latin hypercube, rozhodovací stromy, trendy vývoje trhu, odvětví, produktu, …)
 • Deskripritvní, prediktivní a preskriptivní analýzy dat (včetně experimentálních analýz)
 • Poradenství s plánováním a rozpočtováním (včetně nastavení kontroly plnění a identifikace rizik)
 • Finanční modelování a plánování (cash flow, investiční rozhodování, optimalizace finanční struktury, …)
 • Outsourcing controllingových činností firemního, projektového a investičního řízení (budgety, odchylky, simulace, doporučení, …)
 • Analýza, optimalizace a automatizace firemních procesů (BMP včetně process miningu v nákupu, prodeji, administrativě, …)
 • Identifikace potenciálních úspor a výnosů (včetně optimalizace finančních toků)
 • Nastavení kontrolních mechanismů a identifikace hlavních business driverů (indikátory, faktory, motivační programy, …)
 • Segmentace, clustry, asociační analýza (produkty, zákazníci, …)
 • Podpora data-driven rozhodování (trendy, KPIs, CSFs, …)

Reporting, Data a Business Intelligence

 • Návrh a zpracování reportů na míru
 • Extrakce, transformace a analýza dat
 • Příprava Business Intelligence řešení na míru
CHCI VĚDĚT VÍCE+
 • Návrh reportů na míru dle potřeb (ad hoc, pravidelné, finanční, regulatorní, investorské, …)
 • Realizace reportů na různých platformách a formátech (Excel, Tableau, Qlik, PowerBI, .pdf, .csv, mail, mobil, web, intranet, …)
 • Analýza, optimalizace a automatizace informačních a datových toků (automatizovaný reporting)
 • Doporučení, poradenství a návrh možností využití dat a souvisejících výstupů (holistické pochopení, KPIs, metriky, ukazatele, dashboardy, reporty, …)
 • Analýza a katalogizace dat z databází systémů (ERP, DW, CCM, CRM, …)
 • Poradenství v oblasti využití dat a příprava souvisejících datových modelů (holisticky)
 • ETL, ELT z různých databází dle potřeb (vč. úložiště, zabezpečení, kontroly)
 • Získávání a úprava dat z různých systémů (data mining: content, usage, structure, web scraping, …)
 • Příprava Business Intelligence řešení na míru dle potřeb na různých platformách (Power BI, Tableau, Qlik Sense, …)
 • Školení a konzultace v oblasti využívání reportingu, Business Intelligence a BI nástrojů (MS Excel, PowerBI, Qlik Sense)
 • Komplexní outsourcing firemního Business Intelligence a reportingu
 • Podpora data-driven rozhodování (trendy, KPIs, CSFs, …)

Proč Dype?

Zamezení neefektivního vynakládání s prostředky

Kontrola patří k základním nástrojům úspěšného řízení zdrojů. My si pro kontrolu připravíme podklady, kontrolu provedeme a navrhneme kde a jak prostředky ušetřit. 

Korektní informace jsou předstupeň úspěchu
Každé rozhodnutí podpořené správnými informacemi zvyšuje šanci k úspěchu. Jsme schopni vám informace najít, zpracovat a doručit tak, aby jste již nemuseli dělat žádné rozhodnutí bez nich.
Získejte sílu komplexní služby, která posouvá vpřed
Každá informace může mít několik možností využití. Pomůžeme vám informace nejen získávat, ale také používat. Uvažujeme komplexně a pracujeme za hranicí toho, co je na první pohled viditelné. Vždy s vizí rozvoje byznysu jako celku.

Dype má zkušenosti větší než Cimrman

let jsme již strávili řešením případů jako je ten váš.

Dype zanalyzoval více dokumentů než vaše analytička

dokumentů nám již přešlo přes ruce.

Dype nikdy nespí, vnímá co se kolem něho děje

30

sekund se již díváte na naše stránky.

Připravíme nabídku přesně pro vás

Abychom vám ušili nabídku přímo na míru, potřebujeme více informací. Zanechte nám váš kontakt a my se vám obratem ozveme.

Kliknutím na „ODESLAT“ souhlasíte s tím, že Vás budeme kontaktovat s obchodní nabídkou.

Společnosti, které máme rádi a podporujeme

FAQ

Proč outsourcovat inteligenci k Dype?

Outsourcing je obecně výborná možnost jak získat dovednosti, které v podniku chybí. Často se jedná o doplnění mnoha oblastí, které jen těžce doplní jeden zaměstnanec. Dype má široké zkušenosti – od controllingu, přes manažerské účetnictví či marketing, až po Business Intelligence a strategické řízení

Je možno libovolně kombinovat služby?

Ano. Dype se nedívá na projekty unifikovaně. Rozumí, že každá společnost potřebuje individuální přístup a proto je možné služby kombinovat dle potřeby.

Dokáže mi Dype doplnit neúplné zadání poptávky?

Samozřejmě. Ne každá společnost ihned přesně ví co a jak potřebuje, od toho je tu Dype. Při úvodní konzultaci zdarma zjistí největší problémy a odhalí jejich příčiny. Následně už začne plně pracovat na návrhu řešení jejich odstranění – tedy zadání. Po schválení je jednoduše odstrání a hotovo.

Jak to vlastně celé funguje, co když přesně nevím co potřebuji?

Nejdříve si s Dype sjednáte nezávaznou schůzku zdarma. Na schůzce pak Dype pochopí váš byznys a vaše potřeby a následně navrhne, co vám pomůže. Koneckonců, nejste v tom sami, Dype ví, co firmy různých odvětví a velikostí potřebují.

Use Cases

Reporting a Business Intelligence řešení na míru

Bohemia Interactive Simulations

Společnost neměla nastavený reporting, který by mohla bez další práce sdílet globálně s celým týmem a vidět tak aktuální výsledky přímo z ERP systému tak, jak je potřebovala.

Přípravou Business Intelligence řešení na míru, dostala společnost do ruky nástroj k efektivnímu řízení globálního týmu.

Společnost dodaným řešením ušetřila čas a zvýšila rychlost předání informací, přičemž mohla ušetřený čas věnovat činnostem přinášejícím větší hodnotu.

Dosažená časová úspora v přípravě a sdílení reportu.

Datová analýza a Business Intelligence řešení na míru

MStein

Společnost měla historická transakční data, ale nepoužívala je k získávání dodatečných informací.

Asociační analýzou byly v datach odhalené souvislosti vzájemných prodejů.

Společnost obdržela nástroj, kterým si může efektivněji zodpovědět dotazy ohledně historických prodejů a může tak tyto informace využít v budoucím marketingovém přístupu.

Dopad na zisk přes erudovanější finanční plánování.

Rekonstrukce, nastavení a školení akruálského účetnictví

KOB Trade

Společnost vedla účetnictví bez korektního časového a nákladového rozlišování.

Po nastavení účetního softwaru a přeškolení bylo účetnictví rekontruováno tak, aby poctivě a věrně zobrazovalo skutečnost dle principů časového rozlišování.

Společnost pak bylo možno efektivně řídit pomocí čísel, kterým se dalo věřit.

Dopad na zisk přes erudovanější finanční plánování.

Tento web používá k analýze návštěvnosti, poskytování a personalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. informacerozumím